Automatyka

Wizualizacja i oprogramowanie sterujące Cegielnia Silikaty Barlinek

Wizualizacja i oprogramowanie sterujące sortowni drewna ZPD Minsk Mazowiecki

Oprogramowanie i wizualizacja sortownia drewna Erma Zielona Góra

Oprogramowanie sterujące z zaimplementowanym algorytmem optymalizacji w maszynie do cięcia łat - TrakBud